Lezen en leren

je-houdt-niet-meer-van-me-02a
Zelfs mijn vrouw is regelmatig jaloers op de aandacht die mijn Longoni’s en hun Kamui’s krijgen, het blijft schipperen…….

Beter leren biljarten begint met het begrijpen van de technieken en natuurlijk deze heel veel trainen, iedereen kan beter leren biljarten. Het kost tijd en energie maar je zult zien dat je op een gegeven moment vooruitgang boekt. Lees verder: Lezen en leren

Serie Americaine 50 basisposities

Onderstaande afbeeldingen van spelsituaties van de Série Américaine zijn afkomstig uit het boek “van groot spel naar serie americaine” van René Gabriëls, dit boek en de bijbehorende atlas zijn op de PDF pagina te downloaden. Alle plaatjes zijn voorzien van een effectaanduiding, waardoor voor de meeste afbeeldingen nadere uitleg overbodig is. Veel plezier.keu-01

SA01-beja01 Dit is de bijna ideale positie, de gele (bal) is iets meer dan een halve baldikte achtergebleven ten opzichte van de rode, de richting (van de stoot) is praktisch naar de twee ballen, hoewel de gele iets eerder geraakt moet worden. Een beetje rechts effect, waardoor de speelbal óók vooruitgaat.

 

keu-02

SA02-beja

02 De gele is achtergebleven, de stoot erop (op de gele) is met een beetje rechts effect om de speelbal naar voren te drijven en (te proberen) een klots te veroorzaken.

keu-01

SA03-beja

03 De gele (bal) is nog steeds achtergebleven en ligt met de speelbal op een verticale lijn, lage stoot zonder effect om een klos te verkrijgen en een blokkade zodat de speelbal iets verder weggaat en dominant blijft. (Blokkade wil zeggen: een bal die in de baan komt te liggen van een andere bal, waardoor deze bal wordt afgeremd of opgevangen en de veroorzaker van de blokkade in een gewenste richting wordt gedreven.)

keu-02

SA04-beja04 Het probleem hier is dat de speelbal te ver naar voren is gekomen, heel dun op rood en oppassen dat de speelbal niet vast aan de band komt te liggen.

keu-01SA05-beja

05 De gele is achtergebleven, hoge stoot vol op de gele, de hoge stoot verhindert een harde klots.keu-02

SA06-beja

06 De ideale positie, lijkt op tekening 01.keu-01

SA07-beja07 De gele is te ver doorgeschoten, het wordt lastig als hij ver doorschiet, geef daarom een beetje rechts effect voor je de rode raakt. (Toelichting: te ver doorgeschoten wil zeggen: te ver naar rechts komen te liggen t.o.v. de rode bal).

keu-02

SA08-beja08 De positie is te open en de speelbal is niet dominant, met één enkele stoot kunnen we hem niet terughalen, heel dun op geel en zorgen dat de rode bijna niet van zijn plaats komt. Dit is een overgangsstoot.

keu-01

SA09-beja09 Nú kunnen we de speelbal wel terughalen met een trekstoot bijna vol op de gele en daarbij proberen een blokkade te veroorzaken zodat de gele de speelbal naar buiten drijft.

keu-02

SA10-beja10 Speel de de ballen zo zacht mogelijk, maar pas op dat deze niet gaan vastliggen, kleine duwende stootjes, waardoor de ballen maar heel weinig verplaatsen en langzaam dichter bij de band komen.

keu-01

SA11-beja11 Opnieuw ongeveer als 09 en proberen een blokkade te veroorzaken.

keu-02

SA12-beja12 Geamortiseerde stoot en daarmee de ballen iets dichter naar de band drijvend.
keu-01

SA13-beja

13 Geamortiseerde stoot, d.w.z. de speelbal bijna vol op de gele bal en proberen de gele een blokkade te laten vormen en daarmee de ballen wat dichter bij de band brengend.

keu-02

SA14-beja14 Dit is een trekstoot, maar daarbij moet de klos worden vermeden, zodat nadat de rode is geraakt, de speelbal iets verder van de band geraakt en de tweede bal halverwege blijft liggen.

keu-01

SA15-beja15 Dun op rood en deze dichter naar de band drijvend, maar vooral niet te dicht en daarbij proberen te voorkomen dat de gele vast aan de band komt.keu-02

SA16-beja

16 De positie laten opschuiven met een beetje rechts effect waardoor de gele iets meer opschuift.

keu-01

SA17-beja17 Dit is de ideale positie, rustig blijven spelen, op tijd corrigeren en gewoon doorgaan.

keu-02

SA18-beja18 Een gevaarlijke positie, dit is een moeilijke stoot met twee opties, het is heel goed mogelijk dat de speelbal en de gele vast aan elkaar komen te liggen of de gele vast aan de band.

keu-01

SA19-beja19 De gele ligt vast aan de band. Om hem los te maken is een langzame stoot nodig, speelbal rustig op de gele bal laten vallen, zonder een klots of doorstoot te forceren.

keu-02

SA20-beja20 Kleine trekstoot met blokkade om de speelbal iets verder te krijgen.

keu-01

SA21-beja21 Bijna gelijk aan de vorige, maar minder trekeffect.

keu-02

SA22-beja22 De positie kan zich sluiten. Om deze open te houden, probeer door te stoten met blokkade en rotatie op de speelbal.

keu-01

SA23-beja23 Een beetje vooruit door iets meer op rood te spelen.

keu-02

SA24-beja24 De hele positie verder drijven, doorstoot met rotatie van de speelbal bal.

keu-01

SA25-beja25 In deze positie komt het er op aan de rode bal verder op te drijven, er voor zorgend dat de positie zich niet sluit. Daarvoor geven we rechts effect om de speelbal niet te laten roteren op het moment dat hij de gele raakt. Een hele langzame rustige stoot.

keu-02

SA26-beja26 Zoals je ziet, was het heel goed mogelijk dat de drie ballen op één lijn kwamen. De positie bleef te gesloten en het is niet mogelijk deze met één stoot te herstellen. Dus een herstelstoot. Heel dun en zachtjes op geel om te proberen de speelbal recht voor de gele te houden. Het meest waarschijnlijke is dat de speelbal te ver doorschiet.

keu-01

SA27-beja27 De speelbal is te ver opgeschoten. Raak de rode heel dun met links effect. Om het draaien van de speelbal te bevorderen.

keu-02

SA28-beja28 Een betere positie van de speelbal ten opzichte van de gele en kunnen we een trekstoot spelen met blokkade waardoor de speelbal zijn dominante positie behoudt.

keu-01

SA29-beja29 Er is een open positie overgebleven met de gele bijna vast tegen de band, met één stoot kunnen we hem (de gele) niet los van de band maken. Een heel dunne herstelstoot op de rode en de rotatie van de speelbal  bevorderen. Er bestaat opnieuw het gevaar van vastliggen.

keu-02

SA30-beja30 Lijkt op positie 26. Heel dun op de gele, hoewel het heel waarschijnlijk is dat deze vast aan band komt te liggen.

keu-01

SA31-beja31 De gele bal is vast aan de band gaan liggen. De stoot is heel delicaat, omdat we de positie te veel kunnen sluiten en de serie kunnen verknallen. Heel dun op rood met links effect om de rotatie van de speelbal te bevorderen.

keu-02

SA32-beja32 Er is een gesloten positie overgebleven, waarbij de rode te ver naar rechts is doorgelopen. Dit is het moment voor een massé met links effect op de speelbal en daarbij de gele niet te veel meenemen. Het links effect van onze bal bevordert de rotatie van de gele zodat die ook  vooruitgaat.

keu-01

SA33-beja33 Het is gelukt de positie te herstellen, hoewel de speelbal een beetje verder moet worden teruggehaald. Een klein trekstootje met blokkade.

keu-02

SA34-beja34 Heel dun langs de rode en heel voorzichtig dichter bij de posities aan de band.

keu-01

SA35-beja35 De gele is achtergebleven, waardoor we het risico lopen de positie te sluiten. Een stoot met links en een beetje hoog effect op de gele met blokkade. Als de gele de speelbal voor de tweede keer raakt, zal het effect dat deze heeft er voor zorgen dat hij naar links glijdt waardoor het lukt een meer eenvoudige dominante positie te verkrijgen.

keu-02

SA36-beja36 Het enige wat u in deze positie moet doen, is alle ballen vooruit te drijven. Met rechts effect om rotatie van bal twee en de speelbal te forceren.

keu-01

SA37-beja37 Hier hebben we praktisch de standaard positie. De gele bal is een beetje achtergebleven. Opnieuw alles vooruit drijven en proberen om de positie een beetje te openen. Een klein beetje links effect om de speelbal niet te veel te laten draaien, maar wel de gele bal.

keu-02

SA38-beja38 Dit is een open positie met de gele bal praktisch tegen de band. De positie moet vooruitgedreven worden met effect aan de rechterkant. Een heel zachte stoot, waarmee rotatie wordt afgedwongen om een goede plaatsing te verkrijgen.

keu-01

SA39-beja39 Deze positie ligt iets verder van de band. De stoot die hier gevraagd wordt is een trekstoot met blokkade (opvangen van de gele bal door de speelbal).

keu-02

SA40-beja40 Plaats bal een in het midden van de twee ballen. Dat wil zeggen; stoot als het ware op beide ballen en bereid een trekstoot met blokkade voor; een trekstoot-met-blokkade-positie, waarbij de gele bal naar de band gaat.

keu-01

SA41-beja41 Hierbij gaan we over tot de trekstoot met blokkade (opvangen). Die moet u zonder angst spelen en met de intentie dat de speelbal na de klots echt achteruit (naar links) gaat. U moet er niet te veel op vertrouwen dat de gele bal de speelbal wel naar de rode zal klotsen. Speel een goede trekstoot, om er zeker van te zijn dat bal een daadwerkelijk op zijn (eerdere) plaats terug komt.

keu-02

SA42-beja42 In deze positie liggen de ballen, zoals te zien is, een beetje gesloten. Drijf de ballen simpel naar de band drijven en houdt de speelbal op afstand van de band met een geamortiseerde stoot op geel. Raak de gele iets rechts uit het hart , om er zeker van te zijn dat rood ook geraakt wordt.

keu-01

SA43-beja43 Hier  drijf je opnieuw de positie in de richting van de band. Een zogenaamde benaderingsstoot. Men speelt over rood, heel dun en zo dat je een lichte linkse draaiing forceert, zodat de speelbal een beetje naar links glijdt en we het open spel een beetje beter in de hand houden.

keu-02

SA44-beja44 Hier gaan we over tot een trekstoot met blokkade, waarmee we proberen de positie te openen. We moeten het draaien van de speelbal forceren zodat hij zich een beetje naar links verplaatst, wanneer de gele bal opnieuw klotst op de speelbal.

keu-01

SA45-beja45 Dit is een positie die veel meer open en prettiger te spelen is. U moet gewoon de hele positie in de richting van de band drijven en maar een beetje  verder langs de band met een beetje rechts effect, zodat de gele bal niet te ver vooruit gaat en de positie zich sluit.

keu-02

SA46-beja46 Opnieuw rechts effect zodat de speelbal een beetje recht tegenover de gele blijft.

keu-01

SA47-beja47 In deze positie speelt men eenvoudig heel dun over rood, met een kleine klots met de gele. U moet streven  naar een kleine klots, om te voorkomen dat de ballen met elkaar in aanraking blijven. Een stoot met rechts effect zodat de speelbal niet naar links glijdt en de positie zich sluit.

keu-02

SA48-beja48 Dit is een gesloten positie en die de neiging heeft om zich nog verder te sluiten. Speel heel dun over geel en probeer deze mee te nemen. Niet zó dun spelen, waardoor we hem achter laten, máár een beetje bal meenemen. Links effect om de draaiing van de gele bal te bevorderen zodat deze ook met de positie mee gaat.

keu-01

SA49-beja49 Hier spelen we heel dun over rood en forceren we met veel links effect rotatie, zodat de speelbal, na de kleine klots met de gele bal, weer naar de buitenkant drijft.

keu-02

SA50-beja50 Deze positie is een beetje gevaarlijk, omdat de ballen na de stoot vast tegen elkaar kunnen blijven liggen en bovendien veel te open zouden kunnen liggen. Men speelt dun, heel dun op de rode bal en forceert met het rechtse effect draaiing, om een blokkade op de gele te verkrijgen. Het moet kunnen om de speelbal via de klots van de gele bal heel dun op de rode bal te spelen.

keu-01

Verder hebben we natuurlijk ook nog een aantal video’s over de serie americaine.

Terug naar: Lezen en leren

Bewaren

Voorronden bandstoten 2016

Index – Loting – Uitslagen 1/4e finale

Ronde 1
 
Wedstrijd 1 maandag, 30 mei 2016
Tafel 1 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Piet Vissers 38 38 37 1,03 10,00
Wim de Zeeuw 32 25 0,68 7,81
   
Wedstrijd 2: maandag, 30 mei 2016
Tafel 2 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Cees Broeken 23 7 11 0,64 3,04
Terry van Erp 16 16 1,45 10,00
   
Wedstrijd 3 maandag, 30 mei 2016
Tafel 1 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Maris Sperber 13 13 24 0,54 10,00
Diny de Groot 10 5 0,21 5,00
   
Wedstrijd 4 maandag, 30 mei 2016
Tafel 2 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Martin van Seeters 16 16 22 0,73 10,00
Henk Jansen 13 9 0,41 6,92
   
Wedstrijd 5 maandag, 30 mei 2016
Tafel 1 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Corné Baijens 23 9 5 1,80 3,91
Rinus Willemse 12 12 2,40 10,00
   
Wedstrijd 6 maandag, 30 mei 2016
Tafel 2 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Ad van den Heuvel 29 29 21 1,38 10,00
Wim Domenie 12 9 0,43 7,50
   
Wedstrijd 7 maandag, 30 mei 2016
Tafel 1 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Han Heesters 24 24 28 0,86 10,00
Henk Schoonen 21 19 0,68 9,05
Ronde 2
 
Wedstrijd 8 donderdag, 2 juni 2016
Tafel 1 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Piet Vissers 38 38 16 2,38 10,00
Cees Broeken 23 6 0,38 2,61
   
Wedstrijd 9 donderdag, 2 juni 2016
Tafel 2 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Wim de Zeeuw 32 31 19 1,63 9,69
Terry van Erp 16 16 0,84 10,00
   
Wedstrijd 10 donderdag, 2 juni 2016
Tafel 1 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Maris Sperber 13 13 17 0,76 10,00
Martin van Seeters 16 12 0,71 7,50
   
Wedstrijd 11 donderdag, 2 juni 2016
Tafel 2 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Diny de Groot 10 10 41 0,24 10,00
Henk Jansen 13 8 0,20 6,15
   
Wedstrijd 12 donderdag, 2 juni 2016
Tafel 1 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Corné Baijens 23 8 12 0,67 3,48
Ad van den Heuvel 29 29 2,42 10,00
   
Wedstrijd 13 donderdag, 2 juni 2016
Tafel 2 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Rinus Willemse 12 7 20 0,35 5,83
Henk Schoonen 21 21 1,05 10,00
   
Wedstrijd 14 donderdag, 2 juni 2016
Tafel 2 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Wim Domenie 12 12 21 0,57 10,00
Han Heesters 24 18 0,86 7,50
Ronde 3
 
Wedstrijd 15 dinsdag, 7 juni 2016
Tafel 2 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Henk Jansen 13 10 28 0,36 7,69
Piet Vissers 38 38 1,36 10,00
   
Wedstrijd 16 dinsdag, 7 juni 2016
Tafel 1 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Corné Baijens 23 23 24 0,96 10,00
Wim de Zeeuw 32 31 1,29 9,69
   
Wedstrijd 17 dinsdag, 7 juni 2016
Tafel 2 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Rinus Willemse 12 12 27 0,44 10,00
Cees Broeken 23 22 0,81 9,57
   
Wedstrijd 18 dinsdag, 7 juni 2016
Tafel 1 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Ad van den Heuvel 29 23 13 1,77 7,93
Terry van Erp 16 16 1,23 10,00
   
Wedstrijd 19 dinsdag, 7 juni 2016
Tafel 2 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Wim Domenie 12 12 24 0,50 10,00
Maris Sperber 13 8 0,33 6,15
   
Wedstrijd 20 dinsdag, 7 juni 2016
Tafel 2 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Han Heesters 24 17 15 1,13 7,08
Diny de Groot 10 10 0,67 10,00
   
Wedstrijd 21 dinsdag, 7 juni 2016
Tafel 1 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Henk Schoonen 21 21 12 1,75 10,00
Martin van Seeters 16 3 0,25 1,88
Ronde 4
 
Wedstrijd 22 maandag, 13 juni 2016
Tafel 1 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Henk Schoonen 21 21 28 0,75 10,00
Piet Vissers 38 37 1,32 9,74
   
Wedstrijd 23 maandag, 13 juni 2016
Tafel 2 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Han Heesters 24 15 25 0,60 6,25
Wim de Zeeuw 32 32 1,28 10,00
   
Wedstrijd 24 maandag, 13 juni 2016
Tafel 1 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Wim Domenie 12 8 24 0,33 6,67
Cees Broeken 23 23 0,96 10,00
   
Wedstrijd 25 maandag, 13 juni 2016
Tafel 2 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Henk Jansen 13 6 15 0,40 4,62
Terry van Erp 16 16 1,07 10,00
   
Wedstrijd 26 maandag, 13 juni 2016
Tafel 1 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Corné Baijens 23 23 15 1,53 10,00
Maris Sperber 13 13 0,87 10,00
   
Wedstrijd 27 maandag, 13 juni 2016
Tafel 2 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Rinus Willemse 12 12 15 0,80 10,00
Diny de Groot 10 4 0,27 4,00
   
Wedstrijd 28 maandag, 13 juni 2016
Tafel 2 Namen spelers Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Ad van den Heuvel 29 15 20 0,75 5,17
Martin van Seeters 16 16 0,80 10,00

Index – Loting – Uitslagen 1/4e finale

Gemiddelden voorronden bandstoten toernooi 2016
Nr Naam Speler   Car. Moy.   Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Nw gem. Nw car.
1 Piet Vissers   38 1,52   1,03 2,38 1,36 1,32 1,52 38
2 Wim de Zeeuw   32 1,28   0,68 1,63 1,29 1,28 1,22 30
3 Cees Broeken   23 0,92   0,64 0,38 0,81 0,96 0,70 17
4 Terry van Erp   16 0,64   1,45 0,84 1,23 1,07 1,15 29
5 Maris Sperber   13 0,52   0,54 0,76 0,33 0,87 0,63 16
6 Diny de Groot   10 0,40   0,21 0,24 0,67 0,27 0,35 9
7 Martin van Seeters   16 0,64   0,73 0,71 0,25 0,80 0,62 16
8 Henk Jansen   13 0,52   0,41 0,20 0,36 0,40 0,34 9
9 Corné Baijens   23 0,92   1,80 0,67 0,96 1,53 1,24 31
10 Rinus Willemse   12 0,48   2,40 0,35 0,44 0,80 1,00 25
11 Ad van den Heuvel   29 1,16   1,38 2,42 1,77 0,75 1,58 39
12 Wim Domenie   12 0,48   0,43 0,57 0,50 0,33 0,46 11
13 Han Heesters   24 0,96   0,86 0,86 1,13 0,60 0,86 22
14 Henk Schoonen   21 0,84   0,68 1,05 1,75 0,75 1,06 26

Eenbandstoten

Het principe van de éénbandstoten lijkt heel veel op dat van de lossebandstoot. (Zie oefening 8) Men dient er wel rekening mee te houden dat de speelbal na het raken van bal twee iets meer naar rechts zal afwijken. Maak bij bepaling van het mikpunt gerust gebruik van de diamanten op de houten omlijsting van het biljart of van de acquits. Als de diamanten niet aanwezig zijn, kunt u deze eenvoudig zelf maken met behulp van kleine stickertjes. Vraag voor u dit doet wel even aan de beheerder of eigenaar of het mag. Niet iedereen zal het leuk vinden als u dit zomaar doet.eenbandstoot-01

Zoals gezegd lijkt deze stoot veel op de lossebandstoot. Het is dus ook zaak dat u ook hier rekening houd met het gegeven dat de invalshoek niet geheel gelijk is met de uitvalshoek op de band. Varieer deze oefening door de ballen dichter of ver uit elkaar te leggen en verander ook de afstand van de speelbal tot bal twee. Speel altijd zonder effect af op rolhoogte.

 

Drijven met een bal

Plaats de bal in één van de hoeken op de tafel, zo’n 5 centimeter bij de banden vandaan verwijdert. Drijf de bal door middel van kleine stootjes in een rechte lijn langs de lange band naar de overliggende korte band. Tel hierbij het aantal stootjes dat u nodig heeft om de overkant te bereiken. Hier geld hoe meer, hoe beter. Een aantal van boven de 35 is haalbaar. Maakt u een touché of raakt u de band, begin dan gewoon weer opnieuw.

Drijven met een bal
Drijven met een bal